Potrava a krmení

Straka je všežravec. Měla by jíst, co nejpestřejší stravu, a abyste měly nějakou představu pokusím se vám tu vypsat vše, co mě napadne:

- myši, hraboši a jiní menší obratlovci 

- odpadky na skládkách či ve městech ( pečivo, těstoviny, ryby, krevety - když se k nim nějak dostane )

- nějaké ovoce (ořechy, jablka, horzn.víno...)

- různý hmyze - cvrčci, mouchy, komáři,...Hmyz v jejím jídelníčku převládá

- pečivo, těstoviny,...

- vajíčka z hnízd jiných ptáků

- mršiny

 

Mláďata jsou krmena asi 1 za hodinu. Dospělé straky si potravu pro mladé schovají ve voleti, a pak jim ji strčí do krku.  Potravu hledájí převážně na zemi, kde se přehrabují v půdě, ale mají i jiné zdroje. (více o krm. mláďat = Mládě)

Občas se stane, že straka sní to, co nemá - například kousek provázku nebo něco nebezpečného. Naštěstí to však vyvrhne stejně jako šupiny z ryby a vše ostatní, co nedokáže strávit.

Když má straka větší nebo i menší kus potravy, uchopí jej nohama a začne z něj trhat kousky zobákem. Pokud má k dispozici potravu a nemá hlad, schová si ji ve voleti dokud nenajde vhodnou skrýš. Většinu skrýší s jídlem si zapamatuje. 

 

 Moje straka si někdy jídlo schovává i do sebe, tím myslím do peří mezi křídly :)

 

Věděli jste, že straka hnízdí každý rok v jiném hnízdě? Nikdy se ke svým starým nevrací. Jejich stará hnízda často využívají poštolky, sovy či jiní ptáci.