Jediný žijící potomek dinosaurů

06.11.2011 19:39

Věděli jste, že v dnešním světě stále žije jeden jediný potomek po dinosaurech? Jediným žijícím potomkem dinosaurů je krocan, který má s konkrétně jedním druhem dinosaura hodně společných znaků ve stavbě a funkci těla.

Věděli jste, že straka hnízdí každý rok v jiném hnízdě? Nikdy se ke svým starým nevrací. Jejich stará hnízda často využívají poštolky, sovy či jiní ptáci.